Daily Archive: ตุลาคม 30, 2022

เปิดตัวหนังสือ 40 ทั้งที เอาให้สวย ดูดีให้ได้โดยนางฟ้ามิก ผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ชะลอวัย ANTI- AGING

เปิดตัวหนังสือ 40 ทั้งที เอาให้สวย ดูดีให้ได้โดยนางฟ้ามิก ผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ชะลอวัย ANTI- AGING เมื่อโลกที่เราอาศัยอยู่ในทุกวันนี้กำลังทรานฟอร์มเข้าสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น วิถีแห่งการดูแลสุขภาพก็ยั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

หน่วยงานเครือข่าย ผู้เข้าร่วมจัดงาน ปลื้มรับประกาศนียบัตร จัดงานคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี

หน่วยงาน เครือข่าย และผู้เข้าร่วมจัดงาน ปลื้ม รับประกาศนียบัตร การจัดงานคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาต …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]