Daily Archive: ตุลาคม 8, 2022

ออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบหมายให้ นางปิยหทัย ปิยะรัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 4 นายธัชกร กล่อมจิต รักษาการผู้อำนวยการภาค 12 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”  สมทบทุนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ  ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.25 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]