Daily Archive: ตุลาคม 9, 2023

สสส. – เครือข่ายงดเหล้า ชวนชุมชน “เสริมพลังตับ ฟื้นพลังชีวิต”

สสส. – เครือข่ายงดเหล้า ชวนชุมชน “เสริมพลังตับ ฟื้นพลังชีวิต” ฟื้นร่างกาย-จิตใจ ฟื้นความสัมพันธ์ และฟื้นเศรษฐกิจในครอบครัว ส่งต่อสังคมสุขปลอดเหล้าในช่วงของงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อสุขภาวะองค์รวมของ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานใหญ่ น้อมรำลึกถึงในหลวงร. 9

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานใหญ่ น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ และต้นแบบแห่งความพอเพียง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เตรียมจัดงานมหกรรมใหญ่ “แร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]