Daily Archive: ตุลาคม 28, 2023

ศน. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการสาธยายมนต์ นำเยาวชนรุ่นใหม่สวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลวันออกพรรษา

ศน. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการสาธยายมนต์ นำเยาวชนรุ่นใหม่สวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลวันออกพรรษา นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ตระหนักถึงความสำคั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]