Daily Archive: ตุลาคม 11, 2023

มหกรรม “MQDC Well Living Expo” ขนทัพที่อยู่อาศัยหลากแบรนด์มูลค่าโครงการระดับแสนล้าน

MQDC จัดมหกรรม “MQDC Well Living Expo” ขนทัพที่อยู่อาศัยหลากแบรนด์มูลค่าโครงการระดับแสนล้าน พร้อมข้อเสนอพิเศษสุด  MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) บริษัทผู้พัฒนา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

โรงงานไมเดียประเทศไทย ผลิตเครื่องปรับอากาศครบ 1 ล้านชุด

โรงงานไมเดียประเทศไทย ผลิตเครื่องปรับอากาศครบ 1 ล้านชุด ถือเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญในการขยายธุรกิจในต่างประเทศของแบรนด์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา แบรนด์เครื่องปรับอากาศ Midea (ไมเดีย) ได้จัดงานประชุม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ศน. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ถวาย 16 พระอาราม

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชานุญาตให้กระทรวง กรม หน่วยงานองค์กร คณะบุคคล และเอกชนที่มีความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]