Daily Archive: กุมภาพันธ์ 18, 2024

“บ.เวลเนส เอเซีย ส่งเสริมให้มีพนักงานมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ลุยโครงการสุขภาพดี 365 วัน”

“บ.เวลเนส เอเซีย ส่งเสริมให้มีพนักงานมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ลุยโครงการสุขภาพดี 365 วัน” บริษัท เวลเนส เอเซีย จำกัด จัดทำโครงการสุขภาพดี 365 วัน ให้กับพนักงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ความรู้กับ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]