Daily Archive: กุมภาพันธ์ 22, 2024

“เอส แอนด์ พี” ขนกองทัพเค้กแสนอร่อย ส่งมอบความสุข ให้กับผู้ด้อยโอกาส

เอส แอนด์ พี ขนกองทัพเค้กแสนอร่อย ส่งมอบความสุข ให้กับผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2024…เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป ปีที่ 20” บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสส.-มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้แกนนำเครือข่ายภาคประชาชน

สสส.-มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้แกนนำเครือข่ายภาคประชาชน นักวิชาการ เพื่อร่วมออกแบบแนวทางการปฏิบัติการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พร้อมนำเสนอผลการศึกษาพื้นที่ตัวแ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

รวมพลัง 3 องค์กร MOU สร้างโอกาส เสริมคุณค่า วางรากฐานสุขภาวะที่ดี ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน

รวมพลัง 3 องค์กร MOU สร้างโอกาส เสริมคุณค่า วางรากฐานสุขภาวะที่ดี ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน ร่วมผลักดันกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านกีฬาฟุตซอลเยาวชน หวังสนับสนุนให้เกิดแรงบันดาลใจ ก้าวสู่นักกีฬาอาชีพระดับ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]