Daily Archive: กุมภาพันธ์ 24, 2024

เพราะทุกคนรักชีวิตตัวเอง เปิดเส้นทางจาก “นักสูบ-นักดื่ม” สู่ เยาวชนแกนนำ พาเพื่อน-ครอบครัวเลิกปัจจัยเสี่ยง

“มีคนในครอบครัว ที่สูบบุหรี่แล้วเขาป่วย ต้องเจาะคอ และพูดไม่ได้ เสียงหายไป ผมเอาเรื่องนั้นมาเล่าให้ครูฟัง และบอกครูว่าจะไม่สูบบุหรี่อีกแล้ว ตอนนี้เลิกมาได้ 2 ปีแล้วครับ” นี่คือคำบอกเล่าจาก นายปริญญา ผ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“ศุภมาส” เยี่ยมชมซินโครตรอน หนุนสร้างเครื่องใหม่ระดับ 3 GeV

“ศุภมาส” ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ชมความก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีซินโครตรอนเพื่องานวิจัย ประทับใจงานวิจัยการแปรรูปอาหารและการเกษตร อาทิ การยกระดับอาราบ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]