Daily Archive: มีนาคม 4, 2022

ออมสิน คว้า 3 รางวัลเกียรติยศ งาน Money & Banking Awards 2021

ออมสิน คว้า 3 รางวัลเกียรติยศ ในงาน Money & Banking Awards 2021 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล รับ 3 รางวัลเกียรติยศ จาก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ม.มหาสารคาม ส่ง “กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่ออนุรักษ์ผ้ายกไทย” คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ วช.

ม.มหาสารคาม ส่ง “กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติเพื่ออนุรักษ์ผ้ายกไทย” คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ จาก วช. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)มอบรางวัลการวิจัยแห่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สธ.จัด “Thailand International Health Expo 2022” สสส. ชูเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล

สธ.จัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” โชว์ศักยภาพด้านการแพทย์สาธารณสุข เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ ไทย – นานาชาติ สสส. ชูเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล มุ่งเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่ส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. จับมือ 3 หน่วยงาน ขับเคลื่อนพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์

อว. จับมือ 3 หน่วยงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ ศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ผู้ประกอบการขานรับรถบัสสแกนเนีย ตอบโจทย์การแข่งขันปัจจุบันที่เหนือกว่า

ผู้ประกอบการขานรับรถบัสสแกนเนีย ตอบโจทย์การแข่งขันปัจจุบันที่เหนือกว่า

ผู้ประกอบการขานรับรถบัสสแกนเนีย ตอบโจทย์การแข่งขันปัจจุบันที่เหนือกว่า            ตลาดรถบัสท่องเที่ยวในประเทศไทยจะประสบปัญหาจากโควิดมาอย่างต …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]