Daily Archive: มีนาคม 8, 2022

สรพ. เป็น 1 ใน 13 ประเทศผ่านการรับรองจากองค์กรระดับสากล “ISQua EEA” การันตีคุณภาพการรับรองสถานพยาบาลไทย

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็น 1 ใน 13 ประเทศของโลก และ 1 ใน 5 ของประเทศในทวีปเอเชีย ที่ผ่านการรับรองจากองค์กรระดับสากล ISQua EEA ครบทั้ง 3 ด้าน สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจให้กับประชาชนที่มารับ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

องคมนตรี รับมอบผังแม่บทเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วไทย

องคมนตรี รับมอบผังแม่บทเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วไทย ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พัฒนากลไกความร่วมมือเกิด“ต้นแบบพื้นที่สุขภ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“ศิลปากร” ผลิตเครื่องนุ่งห่มจากดิน ยกระดับอุตฯสิ่งทอ ให้โดนใจแฟชั่นนิสต้าสายอีโค่ คว้ารางวัล วช.

“ศิลปากร” ผลิตเครื่องนุ่งห่มจากดิน ยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้โดนใจแฟชั่นนิสต้าสายอีโค่ คว้ารางวัล วช. มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนา “ดิน” เป็นนวัตกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เมลานิน ในฐานะวัสดุสิ่งทอทดแทนเพื่อ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

รมช.สธ.มอบประกาศนียบัตร รูปแบบเสมือนจริงผู้แทนสถานพยาบาล 283 แห่ง ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ในงานประชุมประจำปี สรพ.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยสถานพยาบาล เป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพที่บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและผู้รับบริการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค2019 สถานพยาบาลของประทศไทย ได้รับความเชื่อถือ เช …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. เปิดศูนย์ประสานงาน “พิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธาน เปิดศูนย์ประสานงาน “พิพิธภัณฑ์มีชีวิตขุนยวมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ (วช.),รองผู้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เจาะลึก ตามล่า… “ปริศนาการนอน” นอนไม่มีคุณภาพ ร่างกายทั้งเสี่ยง-เสื่อม เสียชีวิตได้ก่อนวัยอันควร!

เจาะลึก ตามล่า… “ปริศนาการนอน ” นอนไม่มีคุณภาพร่างกายทั้งเสี่ยงและเสื่อม เสียชีวิตได้ก่อนวัยอันควร! “ตามล่า…ปริศนาการนอน” เป็นเรื่องราวเจาะลึกปัญหานอนน้อย นอนไม่พอ หยุดหายใจขณะหลับ EOLIFEMED ร่วมกับ T …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]