Daily Archive: มีนาคม 26, 2022

วช. หนุน วิจัยดนตรี ต่อยอดนวัตกรรมเพลงพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัย สู่ “ซิมโฟนีออร์เคสตรา”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายผลต่อยอดนวัตกรรม สร้างจินตนาการเพลงพื้นบ้าน สนับสนุนจัดกิจกรรม “ดนตรีและเพลงที่สุโขทัย” ชูคอนเซ็ปต์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]