Daily Archive: มีนาคม 25, 2022

โอกาสมาถึงแล้ว!!! สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ สร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ สู่ความสำเร็จกับ TechBiz Starter

📣📣โอกาสมาถึงแล้ว!!! สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการใหม่ นักวิจัย มาร่วมสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ สู่ความสำเร็จกับ TechBiz Starter 🚀🚀สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงกา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกัน ลดอุบัติเหตุทางถนน

วุฒิสภา-สสส.ลงพื้นที่เสริมพลังงานลดอุบัติเหตุ จ.ภูเก็ต หลังภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเชื่อมฐานข้อมูล Smart City นำเทคโนโลยี AI บริหารการลดอุบัติเหตุทางถนนและสร้างความปลอดภัยครบทุกมิติ ที่ทำการบริษัทภูเก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. หนุน คณะแพทย์จุฬา วิจัย ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ เรื่อง : ทำอย่างไรคนไทยจะไม่ใหลตาย: การค้นหาสาเหตุทางพันธุกรรมและการรักษาโรคใหลตาย ให้แก่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ครบรอบ 2 เดือน สูญเสีย ‘หมอกระต่าย’ วุฒิสภา–สสส.–สภากาชาดไทย-ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน“หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”

ครบรอบ 2 เดือน สูญเสีย ‘หมอกระต่าย’ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา–สสส.–สภากาชาดไทย-ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน“หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” เน้น …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม. ร่วม มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ภาคีเครือข่าย เปิดการประกวด อ่าน เขียนอักษรเบรลล์ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

พม. ร่วม มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ ภาคีเครือข่าย เปิดการประกวด อ่าน เขียนอักษรเบรลล์ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 วันนี้ (25 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]