Daily Archive: มีนาคม 21, 2022

วช. ดัน “ข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์พัทลุง เพิ่มมูลค่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผู้สูงวัย วัยทำงาน

วช. ดัน “ข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์พัทลุง เพิ่มมูลค่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผู้สูงวัย วัยทำงาน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ เรื่อง “การผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลชนิดผงสำเร็จรูปจากสารสกัดข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์สำห …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ล่องใต้ดูผลสำเร็จงานวิจัยชุมชน-เศรษฐกิจฐานราก มอบถุงมือนวัตกรรมฆ่าเชื้อด้วยตัวเองพื้นที่เสี่ยง จ.สงขลา

วช. ล่องใต้ดูผลสำเร็จงานวิจัยชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก พร้อมมอบถุงมือนวัตกรรมฆ่าเชื้อด้วยตัวเองแก่พื้นที่เสี่ยง จังหวัดสงขลา ผู้บริหารสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. อวดฝีมือ เภสัชฯ จุฬาฯ พัฒนา “สเปรย์ไฟท์ฝุ่น” คว้ารางวัลเวที IWIF 2021

วช. อวดฝีมือ เภสัชฯ จุฬาฯ พัฒนา “สเปรย์ไฟท์ฝุ่น” คว้ารางวัลเวทีนานาชาติ IWIF 2021 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและผ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]