Daily Archive: มิถุนายน 4, 2023

กทพ. จัดพิธีมอบรางวัล โครงการ EXAT Viral Clip Contest 2023 ภายใต้แนวคิด “Special Life Special Way ชีวิตพิเศษ เส้นทางพิเศษ”

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริหารงานภายใต้กรอบแนวคิด “SMART” และพันธกิจที่สำคัญในการเป็น “องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี” การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าคิดค้น ต่อยอด โครงการและก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. จัดบรรเลงเพลงใต้ สร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงใหม่ที่เมืองตรัง

อว. จัดบรรเลงเพลงใต้ สร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงใหม่ที่เมืองตรัง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สนับสนุนโครงการ “วัฒนธ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. จับมือ มทร.ศรีวิชัย นำงานวิจัยส่งเสริมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

วช. จับมือ มทร.ศรีวิชัย นำงานวิจัยส่งเสริมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น สร้างอาชีพทางเลือกชุมชนชายฝั่ง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 66 “together we can”หยุดค้าคน 7 มิ.ย.นี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี

พม. เตรียมจัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 66 “together we can”หยุดค้าคน 7 มิ.ย.นี้ ณ อิมแพคเมืองทองธานี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)จัดกิจกรรมวันรณรงค์ต่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]