Daily Archive: มิถุนายน 25, 2023

วช. โชว์ผลสำเร็จ NRCT Open House 2023 เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัย “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ปี 67

วช. เปิดบ้านชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2023 “วิจัยและนวัตกรรมในประเด็นท้าทายของประเทศ” เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

มูลนิธิโครงการหลวง -​ สวพส. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนการวิจัยพื้นที่สูง ระยะ 4 (2567-2570)

มูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนการวิจัยพื้นที่สูง ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) มุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนบนพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 พลเอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“เป็นลาว” ร่วมกับ Silver Voyage Club เปิดพื้นที่ทดลอง POP UP กลางกรุงในเทศกาลงาน “World Class Gastronomy Experience Series”

“เป็นลาว” เปิดพื้นที่ทดลอง POP UP กลางกรุงในเทศกาลงาน “World Class Gastronomy Experience Series” ร่วมกับ Silver Voyage Club ตอกย้ำ อาหารอีสานพร้อมทะยานแล้ว หลังจากเปิด “เป็นลาว หัวหิน” และแบรนด์ก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]