Daily Archive: มิถุนายน 29, 2023

วช. จับมือ รร.นรต. KICK OFF นวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทย ป้องกันเด็ก-เยาวชนทำผิดซ้ำ

วช. จับมือ รร.นรต. KICK OFF นวัตกรรมยุติธรรมท้าทายไทย พร้อมส่งต่อนวัตกรรมสู่การเปลี่ยนแปลงการอำนวยความยุติธรรม หวังใช้ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้กระทำผิดซ้ำ วันที่ 29 มิถุนายน 2566 สำนักงานการวิจัยแห่ง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เริ่มแล้วงานมหกรรมเรือ Riverdale Marina Boat Fair #1

ริเวอร์เดล มารีน่า คอมมูนิตี้ สำหรับกลุ่มคนเล่นเรือและชื่นชอบเรือ  จัดงานมหกรรมเรือ Riverdale Marina Boat Fair #1 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2566 ณ อาคาร Marina Plaza ริเวอร์เดล มารีน่า …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]