Daily Archive: มิถุนายน 18, 2023

สำรวจเด็กเยาวชน ในชุมชน “สูบบุหรี่ –กัญชา- สุรา” เพิ่มขึ้น

เปิดผลสำรวจเด็ก เยาวชนในชุมชน “สูบบุหรี่ –กัญชา- สุรา” เพิ่มขึ้น ผนึกกำลัง MOU 5 ข้อ พร้อมใช้ “ธรรมนูญสุขภาพ” สกัดปัญหา พร้อมรับมือผลกระทบ “สุราเสรี” ยันไม่ค้านลดทุนผูกขาด แต่ต้องมีกฎหมายควบคุม ชู “บ้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]