Daily Archive: มิถุนายน 13, 2023

พม.ตรัง จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็ก-ครอบครัว

พม.ตรัง จัดพิธีมอบเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวรายบุคคล พร้อมเชิญชวนแอดไลน์ ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ตำบลทับเที่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสส. สานพลัง มอ. หนุนเสริมเมืองแห่งสุขภาวะ14 จังหวัดภาคใต้

สสส. สานพลัง มอ.หนุนเสริมเมืองแห่งสุขภาวะ14 จังหวัดภาคใต้พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างความมั่นคงทางอาหาร-บุคคล-สุขภาพ-สิ่งแวดล้อม-จัดการภัยพิบัติ สู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข ที่ “เกาะกลางบางทะลุ” พื …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]