Daily Archive: พฤษภาคม 7, 2021

เครือซีพี ส่งมอบอาหาร-ครุภัณฑ์ สนับสนุนกรมการแพทย์

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ จากนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.ร่วม จุฬาฯ-เครือข่าย วิจัยด้านน้ำ เพิ่มน้ำต้นทุนลดการใช้น้ำในพื้นที่ EEC, พื้นที่ชลประทาน -​พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วช. จุฬาฯ และเครือข่ายวิจัยกว่า 8 แห่ง ร่วมทำงานวิจัยกว่า 20 โครงการโดยเน้นผลวิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์ของหน่วยงานปฏิบัติ คาดแล้วเสร็จภายในกลางปี 2565 ผลงานวิจัยเล็งเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนของเขื่อนหลักอย่า …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. มอบหน้ากาก KN95 ช่วยบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม มอ. ปัตตานี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 5,000 ชิ้น ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)วิทยาเขตปัตตานี เพื่อนำไ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. เผยแผนงานวิจัย เกษตรแม่นยำสูง-เกษตรอัจฉริยะ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เผยแผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นอีกแผนงานวิจัยสำคัญ ที่ภาคนโยบายเล็งเห็นว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเพิ่มจีดี …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]