Daily Archive: พฤษภาคม 31, 2021

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19ทะลุ 5,000 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,485 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 159,792 ราย -เป็นผู้ติดเชื้อจากร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากร เตรียมพร้อมอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

วช. จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพวิทยากร เพื่อเตรียมพร้อมอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเชิงปฏ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผนึกไทยประกันชีวิตรุกตลาดประกันสินเชื่อรถยนต์

ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ ผนึกกำลังไทยประกันชีวิตรุกตลาดประกันสินเชื่อรถยนต์ นายวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นดูแลลูกค้าของเราโดยการคัดสรรพ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. หนุนนักวิจัย ม.นครพนม ถ่ายทอดนวัตกรรมอาหารสัตว์ “กากมันหมักยีสต์ และผลิตปลายข้าวเทียม” ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนทุนวิจัย แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพัฒน์ สุระนรากุล และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยนครพนม ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้กาก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 แก่ศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น รับมอบสิ่งของ อาทิ เสื้อยืดไทยประกันชีวิต, ถุงผ้า จากนางสกุณี  อ้วนหวัน ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค133 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

มุมเกษตร.. สวพส. เผยแนวทางเหมาะสม ปลูกพืชผักคุณภาพบนพื้นที่สูง-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สวพส. เผยแนวทางที่เหมาะสม ในการปลูกพืชผักคุณภาพบนพื้นที่สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สภากาชาดไทยระดมแพทย์ พยาบาลจิตอาสา -​อาสาสมัครทั่วไปสนับสนุนการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประชาชนพื้นที่กทม.-ส่วนภูมิภาค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นความจำเป็นยิ่งที่ต้องเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน สภากาชาดไทยในฐานะองค์กร&n …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]