Daily Archive: พฤษภาคม 23, 2021

สสส. ร่วมพัฒนาโมเดลนำร่อง “รพ.บางบัวทอง 2” ต้นแบบโรงพยาบาลเอื้อให้เกิดสุขภาวะในระดับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม

สสส. ร่วมพัฒนาโมเดลนำร่อง “รพ.บางบัวทอง 2” ต้นแบบโรงพยาบาลที่เอื้อให้เกิดสุขภาวะในระดับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม ปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เปิดพื้นที่สาธารณะให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ช่วยเยียวยาจิตใ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]