Daily Archive: พฤษภาคม 21, 2021

วช. จัดเสวนา “โควิด-19 กับความกลัว : กลัวโควิด กลัววัคซีน กลัวอด”

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “โควิด-19 กับความกลัว : กลัวโควิด กลัววัคซีน กลัวอด” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กลุ่มบริษัทแพนเธรา บริจาคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเต็มรูปแบบ2,000 ชุด ให้โรงพยาบาลทั่วกรุงเทพฯ

กลุ่มบริษัทแพนเธรา ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย การตลาด และการบริการแบบบูรณาการชั้นนำของไทยได้บริจาคชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เต็มรูปแบบมากกว่า 2,000 ชุดให้กับโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]