Daily Archive: พฤษภาคม 19, 2021

“บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” มอบหน้ากากอนามัย 400 กล่อง แก่หน่วยงาน-โรงเรียนได้รับผลกระทบจากโควิด-19

คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. หนุน มทร. อีสาน ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานจากฟูเซลแอลกอฮอล์

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การสหประชาชาติ (UN) มีแผนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใช้ฟอสซิล เพื่อจะช่วยล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สภากาชาดไทย พร้อมเปิดสิทธิ์ให้ อสส. เข้าระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เพื่อขอสนับสนุนชุดธารน้ำใจฯ

สภากาชาดไทยโดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร นำระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]