Daily Archive: พฤษภาคม 8, 2021

ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง ซีพี ออลล์ เดินสายมอบอาหาร-ครุภัณฑ์ หนุนภารกิจแพทย์ จ.สุพรรณบุรี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบอาหารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สนับสนุนแพทย์ พยาบาล และบุคลาการทางการแพทย์ 3 โรงพยาบาล ในจังหวัดสุพรรณบุรี …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม 2,044 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,044 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 78,855 ราย -เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กทม. เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง 3 – 44 ug/m3 แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2564 คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ เวลา 7.00 น. อยู่ระหว่าง 3 – 44 ug/m3 แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. จับมือ 13 หน่วยงานเครือข่ายวิจัย สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั่วทุกภูมิภาค

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เปิดศูนย์ข้าวเพื่อหมอ “Food For Fighters” กรุงเทพฯ

ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์ จับมือ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดศูนย์ข้าวเพื่อหมอ กรุงเทพฯ รับบริจาคสิ่งของ ระดมเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์ ร่วมกับ สมาค …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]