Daily Archive: พฤษภาคม 11, 2021

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม 1,919 ราย ยอดสะสม 86,924 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 256 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,919 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 86,924 ราย -เป็นผู้ติดเชื้อจากระบ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. เผยแผนงานวิจัยรองรับไทยก้าวเข้าสู่สังคมผมสีดอกเลา ปี’65

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เผยแผนงานวิจัยสังคมสูงวัย ซึ่งเป็นอีกแผนงานวิจัยสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ประเทศไทย กำลังจะกลายเป็นสังคมพร้อมรองรับสังคม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วิจัยเพื่อคนไทย..อว.เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม-งานวิจัยไทยฝ่าโควิด 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ Covid-19 ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาและหาแนวทาง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องระด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. หนุน “ผลิตภัณฑ์ SYNBIO TOTAL RICE” จนคว้ารางวัลเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมนานาชาติ

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทั่วโลก เป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ และรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อพท.จับมือจังหวัด​ส่ง “สุโขทัย” ชิงเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้โลก

​อพท.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ประกาศศักยภาพเมือง ส่งข้อมูลเข้าชิงเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ องค์การยูเนสโก หรือ GNLC ตอกย้ำความสำเร็จของการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สู่เมืองท่องเที่ยวอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]