Daily Archive: มิถุนายน 9, 2021

2คณะม.มหิดลMOUร่วมมือทางวิชาการโครงการร่วม 2 หลักสูตร สร้างนักฉุกเฉินการแพทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ​ โครงการร่วม 2 หลักสูตร เพื่อสร้างนักฉุกเฉินการแพทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา​“หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ – หลักสูตรวิทย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. จับมือ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มก. วางมาตรฐานตู้กดน้ำดื่มทั่วประเทศ

ปัจจุบัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำดื่ม ได้จัดให้มีบริการน้ำสะอาดแก่ประชาชนทั้งในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำในชุมชนเพื่อแก้ไข …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

SUSCO เอาใจวัยรุ่น ร่วมกับแบรนด์เสื้อ HOMEBOY จัดทำเสื้อ Limited Collection สุดกวน

SUSCO เอาใจวัยรุ่น ร่วมกับแบรนด์เสื้อ HOMEBOY จัดทำเสื้อ Limited Collection สุดกวน SUSCO ปั๊มน้ำมันคุณภาพของคนไทย ร่วมกับ HOMEBOY แบรนด์เสื้อผ้าวัยรุ่น จัดทำเสื้อ Limited Collection สุดกวนแบบเท่ๆ เอาใ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ทิพยประกันชีวิต เสนอประกัน TIPlife SMART COVID-19 คุ้ม จบ ครบในเล่มเดียว

ทิพยประกันชีวิต เสนอประกัน TIPlife SMART COVID-19 คุ้ม จบ ครบในเล่มเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นมา ชาวไทยกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และ ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังสามารถลงทะเบียนจองคิวรั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]