Daily Archive: มิถุนายน 23, 2021

วศ.อว. ลงนามสัญญาร่วมกับเอกชน ถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ เชิงพาณิชย์

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีของกองเทคโนโลยีชุมชน ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ บริษัท อัส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

จุรินทร์ เปิด MOVE 2021 “ขายดิจิทัลคอนเทนต์” คาดสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1,500 ล้านบาท

จุรินทร์ เปิด MOVE 2021 “ขายดิจิทัลคอนเทนต์” คาดสร้างรายได้เข้าประเทศอีกกว่า 1,500 ล้านบาท เสริมทัพส่งออกเป็นขาหลักของประเทศเวลานี้ เมื่อวันที่23​มิถุนายน​2564​นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากป้องกันโควิด 19 ให้ อว. ใช้ในโรงพยาบาลสนาม

วช. ส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากป้องกันโควิด 19 ให้ อว. ใช้ในโรงพยาบาลสนาม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากผ้านาโนกันไรฝุ่น Win Masks …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.หนุน ม.มหาสารคาม ปูทางสู่อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพครบวงจร

​จากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้ “พลาสติกชีวภาพ (Bio plastic)” ได้เริ่มเป็นที่กล่าวถึงและได้รับความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ  เพราะสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ โดยใช้ประโยชน์จา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]