Daily Archive: มิถุนายน 13, 2021

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ห่วงใยประชาชนบึงกุ่ม มอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น ป้องกันโควิด-19

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ห่วงใยประชาชนบึงกุ่ม มอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น ป้องกันโควิด-19 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]