Daily Archive: มิถุนายน 17, 2021

กรมกิจการผู้สูงอายุ ติด Top 5 หน่วยงานรายงานเฟคนิวส์เร็วสุด

กรมกิจการผู้สูงอายุ ติด Top 5 หน่วยงานที่มีผลการรายงานการชี้แจงข่าวปลอม (Anti Fake News) รวดเร็วที่สุดจากหน่วยงานกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ด้วยวันนี้ (17 มิ.ย. 64) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]