Daily Archive: มิถุนายน 18, 2021

ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 7,219,668 โดส ทั่วโลก2,517 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 18 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 7,219,668 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,517 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 71.379 ล้านโดส โดยจังหวัดของไ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล “Empowering Tech Tourism”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)” โครงการที่จะช่วยฟื้นฟู ส่งเสริมและสร้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มอบหน้ากากอนามัย 2,500 ชิ้น ชุมชนพื้นที่สีแดงเข้มคลองเตย หวังช่วยป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำโดยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด,คุณบรรพต โพธิ์ทอง ที่ปรึกษาอาวุ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. ระดม 3 บอร์ด-ผู้ทรงคุณวุฒิ แก้โจทย์ “ความท้าทายและการขับเคลื่อนระบบ ววน. กับบทบาทของ สกสว.” เพื่อการพัฒนาประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดการประชุมเชิงสัมมนา เรื่อง “ความท้าทายและการขับเคลื่อนระบบ ววน. กับบทบาทของ สกสว.” โดยระดมผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เปิดประชุม กสว. เร่งหารือพัฒนาปรับกรอบนโยบาย อววน. 5 ปี

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ครั้งที่ 6/2564 &nbsp …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง วอนถ่ายทอด “ฟุตบอลยูโร 2020” ควบคู่รณรงค์ “ลด ละ เลิก” พนัน

เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง วอนถ่ายทอด “ฟุตบอลยูโร 2020” ควบคู่รณรงค์ “ลด ละ เลิก” พนัน ห่วงกลุ่มเด็กเยาวชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หลงเชื่อโฆษณาเว็บไซต์พนันบอล ย้ำ ‘เจ็บจากโควิดก็เกินพอ อย่าเจ็บต่อเพราะพ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กรมทรัพยากรน้ำ เผยแผนบริหารจัดการน้ำ ขานรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คู่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หนุนจัดงาน THAI WATER EXPO 2021 (THW) เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยแผนบริหารจัดการน้ำ ขานรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รองรับความต้องการอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]