Daily Archive: มิถุนายน 11, 2021

วช. สนับสนุน นวัตกรรมจีโอโพลิเมอร์ปูนฉาบ ประกวดเวทีนวัตกรรมนานาชาติ คว้ารางวัลเหรียญเงิน

สภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่มีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม มีการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ส่งผลทำให้มีการปลดปล่อยก๊าซกลุ่มไนโตรเจน และ ซัลเฟอร์ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่ง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม. – ซีพีแรม ลุยเปิดครัวกลางในกระทรวง พม. ส่งมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนยุคโควิด-19

ซีพีแรม เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งครัวกลาง พร้อมเร่งส่งมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]