Daily Archive: สิงหาคม 17, 2021

ห่วงเด็กกำพร้าเพิ่มจากโควิด ผนึกหน่วยงานรัฐ-เอกชนเดินหน้าศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19

ห่วงเด็กกำพร้าเพิ่มจากโควิด เดินหน้าศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19  ผนึกกำลังหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคประชาชน ดูแลเด็กเชิงรุก กาย ใจ สังคม และป้องกันหลุดนอกระบบการศึกษา หากพบเห็นเด็กกลุ่มเสี่ยงโทรสายด่วน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อีกหนึ่งด่านหน้าของสังคมไทย มอบรางวัลปี64

10 สิงหาคม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อีกหนึ่งด่านหน้าของสังคมไทย.กระทรวงมหาดไทย มอบ 264 รางวัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 กระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสส. ดึงกูรู ศิริราช- รามาฯ ม.มหิดล คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน”

สสส. ดึงกูรู ศิริราช- รามาฯ ม.มหิดล คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ อบรม “จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน” ให้แกนนำชุมชน 30 แห่ง ใน 30 พื้นที่ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เสริมแกร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว.จับมือภาคีภาครัฐ – เอกชน เปิดมุมมองทิศทางการพัฒนาพลังงานชีวภาพประเทศ

สกสว.จับมือภาคีภาครัฐ – เอกชนเปิดมุมมองทิศทางการพัฒนาพลังงานชีวภาพประเทศ  คณะทำงานจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ด้านพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (สก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ออมสิน ตั้งทีม “ไรเดอร์” โครงการออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคม ช่วยส่งยาต้านไวรัส-เวชภัณฑ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19

ออมสิน ตั้งทีม “ไรเดอร์” โครงการออมสินห่วงใยส่งกำลังใจให้สังคม ช่วย สปสช. ส่งยาต้านไวรัสและเวชภัณฑ์ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 ธนาคารออมสิน อาสาช่วยงาน สปสช. ตั้งทีม “ไรเดอร์ออมสินห่วงใย” จัดส่งยา “ฟ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ถอดรหัส “ภูเก็ต-สมุยโมเดล” พัฒนาบิ๊กดาต้าสร้างมาตรฐานท่องเที่ยวไทย

ถอดรหัส “ภูเก็ต-สมุยโมเดล”พัฒนาบิ๊กดาต้าสร้างมาตรฐานท่องเที่ยวไทยกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวสู่ชุมชนตามเกณฑ์ GSTC ปรับใช้สอดรับวิถีชุมชน อพท. ดึงผู้เชี่ยวชาญ ถกโมเดล Phuket Sandbox และ Samui Plus Model ถอด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]