Daily Archive: สิงหาคม 25, 2021

‘สาธิต’-บอร์ด สสส. เห็นชอบแผนหลัก 3 ปี (65-67) เน้น 7 ยุทธศาสตร์เชิงรุก “ลดเหลื่อมล้ำ-เข้าถึงบริการสุขภาพ-ลดปัจจัยเสี่ยงโรคอุบัติใหม่”

‘สาธิต’-บอร์ด สสส. เห็นชอบแผนหลัก 3 ปี (65-67) เน้น 7 ยุทธศาสตร์เชิงรุก “ลดเหลื่อมล้ำ-เข้าถึงบริการสุขภาพ-ลดปัจจัยเสี่ยงโรคอุบัติใหม่” ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองประธาน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

โควิด-19 ทำให้มีคนจนเพิ่มขึ้น 7.8 แสนคนและต่อเนื่อง

สกสว.จัดรายงาน ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 พบ ผลกระทบทำให้มีคนจนเพิ่มขึ้น 7.8 แสนคน ในปี 63 และจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เสนอรัฐออกนโยบาย new normal ที่มองไปข้างหน้า สำนักงานคณะกรรมการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสส. ร่วมกับ happening จัดอบรมสอนแต่งเพลงกลุ่มนิสิต-นักศึกษา ฟรี!

. สสส. ร่วมกับ happening จัดอบรมสอนการแต่งเพลงสำหรับกลุ่มนิสิต-นักศึกษา ฟรี! ด้วยความเชื่อมั่นว่าดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ใช้สื่อสารความในใจได้ จึงอยากขอชวนเยาวชน-นิสิต-นักศึกษา อายุ 15-22 ปี ที่สนใจ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ร่วม ราชภัฏมหาสารคาม สร้างนาดูนโมเดลสมุนไพร ต่อยอดองค์ความรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มพืชสมุนไพร

วช. ร่วมกับ ราชภัฏมหาสารคาม สร้างนาดูนโมเดลสมุนไพร ต่อยอดองค์ความรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพร ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดสม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ เผยส่งออกไทยก.ค.64 โตสุดในรอบ 11 ปีที่ 20.27%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยในเดือนกรกฎาคม2564 ตัวเลขการส่งออกไทยยังคงขยายตัวแข็งแกร่งต่อเนื่องที่ 20.27% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 11 ปี และสูงกว่าตลาดคาดการณ์ที่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]