Daily Archive: สิงหาคม 5, 2021

อว.จับมือ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎสร้าง “วิศวกรสังคม” ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบทุนวิจัย 750,000 แสน/แห่ง สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ชุมชน

อว.จับมือ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎสร้าง “วิศวกรสังคม” ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มอบทุนวิจัยแห่งละ 750,000 แสน ให้ไปสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว. มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค หนุนภารกิจ ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี

วว. มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค สนับสนุนภารกิจ ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)” สำหรับผู้ป่วยสีเขียว

สสส. ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดทำ “คู่มือการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)” สำหรับผู้ป่วยสีเขียว เตรียมความพร้อมชุมชน หนุนมาตรการรัฐ เสริมสร้างความเข้าใจ คลายกังวลรักษาที่บ้าน พร้อมประสานหน่วยบริการป …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม. ร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

พม. ร่วมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เมื่อวันที่4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ค้นพบความหลากหลายแห่งอาหารต้นตำรับจากสหภาพยุโรป แคมเปญ “COLOURS BY EUROPE. TASTES OF EXCELLENCE.”

ค้นพบความหลากหลายแห่งอาหารต้นตำรับจากสหภาพยุโรป ครบทุกรสชาติ เต็มอิ่มด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และยั่งยืน  แคมเปญ “COLOURS BY EUROPE. TASTES OF EXCELLENCE.” พร้อมพาคุณเดินทางสู่เส้นทางแห่งอาหารอันน่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 กับ “GWM : GO WITH ME, GO TOGETHER”

“เกรท วอลล์ มอเตอร์” ร่วมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยโครงการ “GWM : GO WITH ME, GO TOGETHER รวมหัวใจพร้อมก้าวผ่านทุกวิกฤติไปด้วยกัน” พร้อมมอบเงินจำนวน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]