Daily Archive: สิงหาคม 21, 2021

วช. ร่วมสวทช. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ คอนเทนต์สไตล์งานวิจัย รูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง “การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำเสนอ” จัดโดย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]