Daily Archive: สิงหาคม 18, 2021

สกสว. หนุนสร้างความเข้มแข็งระบบ ววน. เร่ง Up Skill บุคลากร พร้อมประเมินผลลัพธ์-ผลกระทบจากวิจัย

สกสว. หนุนสร้างความเข้มแข็งระบบ ววน.เร่ง Up Skill บุคลากร พร้อมประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากการวิจัย ผศ.ดร.ประพัฒน์ชนม์ จริยะพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักติตตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรม การส่งเสริมวิทยาศาส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เปิดตัว สกมช. อย่างเป็นทางการ เร่งเครื่องภารกิจปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามไซเบอร์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) หรือ National Cyber Security Agency : NCSA เปิดตัวสำนักงานอย่างเป็นทางการ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงมากข …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ลงนาม MOU กลุ่มบริษัทดาว มก. -​มทร.ธัญบุรี พัฒนานวัตกรรม “วัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติกใช้แล้ว”

วช. ร่วมลงนาม MOU กลุ่มบริษัทดาว มก. มทร.ธัญบุรี พัฒนานวัตกรรม “วัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติกใช้แล้ว” เพิ่มมูลค่าและรายได้สู่ชุมชน หวังช่วยทะเลไทยไร้ขยะ เมื่อวันที่17 สิงหาคม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]