Daily Archive: กันยายน 16, 2021

WeWork เปิดตัว G.I.V.E โครงการเสริมแกร่งธุรกิจเพื่อสังคม

WeWork เปิดตัว G.I.V.E โครงการเสริมแกร่งธุรกิจเพื่อสังคมมุ่งสนับสนุนการเติบโตขององค์กรธุรกิจเพื่อสังคมในไทยและทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้การเข้าถึงพื้นที่ทำงาน ห้องประชุม สถานที่จัดงานและ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ก.เกษตรฯ-สสส.-สช. สานพลังขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืน ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ “Healthy Diets for All” ดันอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน

ก.เกษตรฯ-สสส.-สช. สานพลังประกาศขับเคลื่อนระบบอาหารที่ยั่งยืน ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ “Healthy Diets for All” ลุยขับเคลื่อนอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน สู่การประชุมสุดยอดระดับผู้นำระบบอาหารโลก UNFSS 2021 ด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“นักวิจัยท่องเที่ยว” พบ รัฐมนตรี อว. ชู นโยบายท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรม ติดเทรนด์อันดับโลก

“นักวิจัยท่องเที่ยว” พบ รัฐมนตรี อว. ชู นโยบายท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนฐานทุนทางวัฒนธรรม ติดเทรนด์อันดับโลก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สภานโยบายการอุดมศึกษาฯ เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผน ววน. 66-70 สกสว. เร่งเดินหน้าพัฒนาแผนเสนอครม.

สภานโยบายการอุดมศึกษาฯ  เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผน ววน. 66 – 70 สกสว. เร่งเดินหน้าพัฒนาแผน เสนอ ครม. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รองประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว.ผนึกหลายหน่วยงานจัดเสวนาออนไลน์ เตรียมดึงงานวิจัย-นวัตกรรม รับมือสถานการณ์น้ำ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)​เป็นประธานเปิดงานเสวนา เรื่อง “2564 จะมีน้ำท่วมใหญ่หรือไม่ เตรียมพร้อมรับมืออย่างไร” …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เปิดตัวระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ โครงการนำร่องใต้ความร่วมมือสตง. สพร.-​เนคเทค/สวทช.

เผยก้าวแรกแห่งความสำเร็จของการพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สตง. สพร. และ เนคเทค-สวทช. ชี้เป็นเครื่องมือช่วยสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ซึ่ง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม. จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวไทยกับการสร้างสมดุลในวิถีชีวิตใหม่”

พม. จัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวไทยกับการสร้างสมดุลในวิถีชีวิตใหม่” วันนี้ (15 ก.ย. 64) เวลา 09.30 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]