Daily Archive: กันยายน 29, 2021

อพท.มุ่งพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียว ชู ‘เกาะหมาก’ ขึ้นแท่นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ CE

อพท. เติมความรู้ภาคี มุ่งพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียว BCG Model ชู “เกาะหมาก” ขึ้นแท่นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ CE รับเทรนด์วิถีใหม่ อพท. ขยายผล ยุทธศาสตร์ชาติ BCG Model เร่งสร้างการรับรู้ในกลุ่มภาคีเครือข่ายด้าน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. พารอด มอบ ‘หุ่นยนต์ปิ่นโต 2’ ให้ 6 โรงพยาบาลใช้ส่งอาหาร-เวชภัณฑ์ผู้ป่วยโควิด-19

อว. มอบ ‘หุ่นยนต์ปิ่นโต 2’ ให้ 6 โรงพยาบาลใช้ส่งอาหาร -​เวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) จัดพิธีส่งมอบหุ่นยนต์ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว.รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ปี64

วว. รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 จากผลงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน BCG Model & Thai Cosmetopoeia นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ร่วมกับ 4 ภาคีเครือข่าย รวมพลัง GO GREEN เดินหน้าสร้างอากาศที่ดี เพื่อลมหายใจแห่งอนาคตของคนไทย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. มอบชุด PAPR โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา รับมือสถานการณ์โควิด-19

วช. มอบชุด PAPR แก่ โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา รับมือสถานการณ์โควิด-19 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธาน ส่งมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. จัดหารือยกระดับเกษตรกร-อุตสาหกรรมการเกษตร วางภาพอนาคตส่งออก Top 10 ของโลก

สกสว. จัดหารือยกระดับเกษตรกรและอุตสาหกรรมการเกษตรพร้อมวางภาพอนาคตส่งออก Top 10 ของโลก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดเสวนา หัวข้อ : ที่มาและเส้นทางสู่ตำแหน่งใหม่ของร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กรมชลฯติดตามความคืบหน้าอ่างเก็บน้ำคลองสีสุกฯ แก้ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง-ป้องน้ำท่วมให้ชาวสุราษฎร์ธานี

กรมชลประทานจัดสื่อสัญจร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำคลองสีสุก อันเนื่องมาจากกระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษต …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]