Daily Archive: กันยายน 28, 2021

สกสว. ผนึกกำลัง ก.พ.ร. ส่งเสริมนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โชว์เคสวิจัยเด่นแก้ปัญหา PM 2.5

สกสว. ผนึกกำลัง ก.พ.ร. พร้อมส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โชว์เคสผลงานวิจัยเด่นแก้ปัญหา PM 2.5 รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. มอบนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ แก่ ผส. -​พก. รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19

อว. มอบนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ แก่ ผส. และ พก. รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“เอนก” หนุนใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)​ ช่วยผู้ป่วยจัดการตัวเองจากโควิด-19 ได้ ลดภาระแพทย์ พยาบาล ชี้ไทยมีคนเก่ง-วินัยช่วยผ่านวิกฤติ

“เอนก” หนุนใช้ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยผู้ป่วยจัดการตัวเองจากโควิด-19 ได้เพื่อลดภาระของแพทย์ พยาบาล ชี้ไทยผ่านวิกฤติได้เพราะคนไทยมีวินัยและมีคนเก่งกระจายตัวในที่ต่างๆ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ศ. (พิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. จับมือ สกสว. หารือนักวิจัย BCG “กลุ่มอาหารแห่งอนาคต”. ขับเคลื่อนสู่ตลาดระดับโลก

อว. จับมือ สกสว. หารือนักวิจัย BCG “กลุ่มอาหารแห่งอนาคต”. ขับเคลื่อนสู่ตลาดระดับโลก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ร่วมประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายนของทุกปี

🇹🇭🇹🇭🇹🇭 วช. ร่วมประดับธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายนของทุกปี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เห็นชอบกำหนดให้วันท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวทช.-สพฐ.-สถ. ผนึกพลังบูรณาการข้อมูลภาวะโภชนา การนักเรียนทั่วประเทศ พัฒนา Big Data

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. เสริมแกร่งนักบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาทักษะ ‘คนวิจัย’ ด้วยแนวคิด ‘Design Thinking’

สกสว. เสริมแกร่งนักบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาทักษะ ‘คนวิจัย’ ด้วยแนวคิด ‘Design Thinking’ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]