Daily Archive: กันยายน 25, 2021

กรมควบคุมโรค เปิดสูตรเด็ด “ 3 ป.” กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า!! ตั้งเป้าไทยปลอดโรคในอีก 4 ปี!!

กรมควบคุมโรค เปิดสูตรเด็ด “ 3 ป.” กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า!! ตั้งเป้าไทยปลอดโรคในอีก 4 ปี!! วันที่ 28 ก.ย.ทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก กรมควบคุมโรคในฐานะภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์ กระตุ้นเตือนประชาช …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ท่องเที่ยวเขาใหญ่คึกคัก สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่จับมือฟาร์มโชคชัย จัดพื้นที่ “ขายของเขาใหญ่” ครั้งที่ 9

“ท่องเที่ยวเขาใหญ่คึกคักวันหยุดยาวคนแห่ไปกันแน่น แม้ฝนตกก็ไม่หวั่น สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่จับมือฟาร์มโชคชัย จัดพื้นที่ “ขายของเขาใหญ่” ครั้งที่ 9 ให้ผู้ประกอบการในชุมชนขนของมาขายท้าพายุฝน” เขาใหญ่ยั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

3 ผู้รับรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ทำความดีอย่างไม่มีเงื่อนไข ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง- ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในวิกฤตโควิด – 19

3 ผู้รับรางวัล “ผู้เสียสละ เพื่อสังคม” ทำความดีอย่างไม่มีเงื่อนไข ช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในวิกฤตโควิด – 19 วันนี้ (25 ก.ย. 64) เวลา 14.00 น. นายจุติ ไกรฤก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ผู้การฯ คัมภีร์ ถวายแผ่นพระคาถาพระเจ้าตากสิน วัดนาคกลางพร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ชาวชุมชนวัดนาคกลาง

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วย คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. หารือ PMU จัดสรรงบประมาณ 2565 เน้นนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สกสว. หารือ PMU จัดสรรงบประมาณ 2565 เน้นนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดประชุม PMU Forum ครั้งที่6/2564 ในรูปแ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]