Daily Archive: ธันวาคม 3, 2021

ออมสิน จับมือ 7 องค์กร ช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน

ออมสิน จับมือ 7 องค์กร ช่วย SMEs เข้าถึงแหล่งทุน นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “การสนับสนุนผู้ประกอบก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. จับมือ ป.ป.ส. ใช้ประโยชน์พืชกระท่อม

อว. จับมือ ป.ป.ส. ใช้ประโยชน์พืชกระท่อม พร้อมเดินหน้าพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ เพื่อคนไทย วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“ซีพีเอฟ” รับโล่รางวัล องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น 5 ปีซ้อน

ซีพีเอฟ รับโล่รางวัล องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น 5 ปีต่อเนื่อง ตอกย้ำองค์กรให้ความสำคัญความเสมอภาคและเท่าเทียม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ETDA จัดใหญ่ เปิดตัวแคมเปญ MEiD มีไอดี “บริการไทย…ไร้รอยต่อ” ระดมทุกภาคส่วนร่วมดันไทยใช้งานดิจิทัลไอดีให้สำเร็จ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เตรียมจัดงานใหญ่ “ก้าวแรกบริการไทย…ไร้รอยต่อ (1st ST …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]