Daily Archive: ธันวาคม 30, 2021

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้วกว่า 103ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 103,894,611 โดส และทั่วโลกแล้ว 9,098 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 775.8 ล้านโดส โดยกรุงเท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยประกันชีวิต มอบผ้าห่มรักษ์โลก

พลตรีทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชา การกองพลพัฒนาที่ 3 รับมอบผ้าห่มรักษ์โลก ซึ่งผลิตจากการแปรรูปขวดพลาสติกใช้แล้วเป็นเส้นใยพลาสติก จำนวน 500 ผืน จากนายอภิธิพงษ์ วงศ์วาณิชพัฒนา ผู้ทำหน้าที่ผู้จัดการฝ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พช. ชวนช้อป “โอทอปขึ้นเครื่อง” จับมือช้อปปี้ ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ เล็ก ดี มีคุณภาพทั่วไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ ถูกใจผู้ให้ ประทับใจผู้รับ

พช. ชวนช้อป “โอทอปขึ้นเครื่อง” จับมือช้อปปี้ ชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ เล็ก ดี มีคุณภาพทั่วไทย มอบเป็นของขวัญปีใหม่ ถูกใจผู้ให้ ประทับใจผู้รับ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ แพลตฟอร์ม Shopee (ช้อปปี้) ผู้นำแพลตฟอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]