Daily Archive: ธันวาคม 25, 2021

อุทยานราชภักดิ์ เปิดโครงการ “สัตตะมหาบารมี” หวังเผยแพร่บารมี 7 มหาราชให้โลกได้รับรู้

อุทยานราชภักดิ์ เปิดตัวโครงการ “สัตตะมหาบารมี” หวังเผยแพร่บารมี ของ 7 มหาราชให้โลกได้รับรู้ วันที่  24 ธ.ค. ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรี ขันธ์ พลโท พิเศษ ศิริเกษม ประธานกร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

นายก อบจ.ปทุมธานี ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรงานบุญปริวาสกรรม-วางแผ่นศิลาฤกษ์ ณ วัดเกาะเกรียง

นายก อบจ.ปทุมธานี ประธานในพิธีทำบุญตักบาตรงานบุญปริวาสกรรมและวางแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ยกอุโบสถ(ดีดโบสถ์) ณ วัดเกาะเกรียง เวลา 09.00 น. ของวันที่ 23 ธ.ค.64 พระมหาบัญญัติ สุจิตฺฺโต ดร.เจ้าอาว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]