Daily Archive: ธันวาคม 7, 2021

วช. ดันผลิตภัณฑ์ผ้าผักตบชวา” มทร.ธัญบุรี สู่อุตสาหกรรมแฟชั่น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะสื่อมวลชน ติดตามผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักตบชวาอุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. -​ GISTDA- กรมโรงงานฯ MOU ชูศักยภาพเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน-โรคอุบัติใหม่

วช. จับมือ GISTDA และกรมโรงงานฯ ลงนาม MOU ชูศักยภาพเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และโรคอุบัติใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว. แปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมแกร่งเศรษฐกิจประเทศ

วว. แปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มเสริมแกร่งเศรษฐกิจประเทศ “ยางพารา” เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ   โดยเฉพาะน้ำยาง (Latex) ซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้จากท่อลำเลี …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อพวช. ร่วมมทส. พัฒนา “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. โคราช” แหล่งเรียนรู้ใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทค …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กรมอนามัย ย้ำแหล่งท่องเที่ยว เน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสร่วมในส้วม ลดเสี่ยงแพร่เชื้อโรค

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ แหล่งท่องเที่ยว ดูแลทำความสะอาดส้วมให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักท่องเที่ยว นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ได …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม.จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น” ในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก พื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก

พม. ประสานความร่วมมือร่วมใจจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น” เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 5 ธันวาค …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]