Daily Archive: ธันวาคม 17, 2021

สจด. สืบสาน ‘ดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้นวม’ หนึ่งความภูมิใจ “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติฯ”

สจด. สืบสาน ‘ดนตรีไทย วงปี่พาทย์ไม้นวม’ หนึ่งความภูมิใจ “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติฯ” วันที่ 17 ธันวาคม 2564 อว.ฉายภาพบรรยากาศ การแสดง“ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ร่วม มรส.-พันธมิตร ขนทัพงานวิจัยพร้อมต่อยอด โชว์ มหกรรมงานวิจัย วันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ปี64

วช. ร่วม มรส. และพันธมิตร ขนทัพงานวิจัยพร้อมต่อยอด โชว์ “มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564” วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เปิดปฐมนิเทศครั้งแรก ก้าวใหม่ความร่วมมือมทร.ธัญบุรี -Shennong Institute จีน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ Prof. Jin Weiwei อธิการบดี Tianjin Agricultural University ร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สภาเด็กฯ-เครือข่ายเยาวชน ร้อง “อนุทิน” ชงตรวจบัตรประชาชนผู้ซื้อ ตัดวงจรขายเหล้าเด็กต่ำกว่า 20 ปี

สภาเด็กฯและเครือข่ายเยาวชน บุกยื่น 5 ข้อเรียกร้องถึง “อนุทิน” ชงตรวจบัตรประชาชนผู้ซื้อ ตัดวงจรขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เร่งออกหลักเกณฑ์ให้ผู้ขายประเมินคนเมาขาดสติเพื่องดจำ หน่าย ช่วงปีใหม่ 65 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยประกันชีวิตมอบเงินกิจกรรม Life Fit 4 You ช่วยเด็กโรคหัวใจ

นางสาววราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายกมล สิริชัน Co-founder, CSO บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาคจำ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจด้านคนพิการ เรื่อง “The Better me…ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน”

ภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจด้านคนพิการ เรื่อง “The Better me…ชีวิตดีดี มีจริงแน่นอน” สะท้อนมุมมองสังคมไทย แนะแนวทางแก้ปัญหา จากภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง “The Better me..ชีวิตดีดี มีจริงแน่น …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ พื้นที่จังหวัดสตูล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดสตูล วันที่ 11 – 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กองเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทมยาศาสตร์บริการ โดย ดร.ธัญญภรณ์ ศรีส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]