Daily Archive: ธันวาคม 23, 2021

วช. จัดประชุม รับฟัง “แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ ปี 2566 – 2570”

วช. จัดประชุม รับฟัง “แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้าน ววน. ของประเทศ ปี 2566 – 2570” วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เปิดแล้ว!!! “เช็กใช้ได้เงิน จริง! Plus+” รองรับ “ผู้เอาประกันชีวิต” รับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความคืนด่วนออนไลน์!!

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่าเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความเป็นเงินที่บริษัทประกันชีวิตจำนวน 21 บริษัท นำส่งเข้ากองทุนเนื่องจากเป็นเงินที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่ได้ไปรับจากบริษัทจ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“เมืองไทยประกันชีวิต” ร่วมมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่21 “Money Expo 2021” ใต้แนวคิด “Future Wealth”

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสันติ  วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 21 (Money Expo 2021) ภายใต้แนวคิด “Future Wealth” ให …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ออมสิน ช่วยเหลือลูกหนี้ถูกผลกระทบจากโควิด-19

ออมสิน ช่วยเหลือลูกหนี้ถูกผลกระทบจากโควิด-19 ขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้ตามความสมัครใจต่อเนื่องถึงมีนาคม 2565 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ตาม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

AORTOR GLOBAL MARKETING ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก

องค์การตลาด จับมือ ผู้ประกอบการ ส่งออกสินค้าผู้คุณภาพไปต่างประเทศ สอดรับกับนโยบาย “AORTOR GLOBAL MARKETING ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ที่องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) น …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]