Daily Archive: สิงหาคม 16, 2023

‘ออมสิน’ ยกระดับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ ผ่านหลักสูตร GSB Smart Franchise Standard 2023

ออมสิน ยกระดับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ผ่านหลักสูตร GSB Smart Franchise Standard 2023 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]