Daily Archive: สิงหาคม 1, 2023

วช.ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ “เทคโนโลยีโดรนแปรอักษร” เยาวชนภาคใต้

วช.ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์ “เทคโนโลยีโดรนแปรอักษร” เยาวชนภาคใต้โชว์ฝีมือการออกแบบโดรนแปรอักษร ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 ในเวลา 20.00 นสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]