Daily Archive: สิงหาคม 19, 2023

กตป. กสทช. ผนึกมศว จัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group)เพื่อติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการให้บริการด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2566 

กตป. กสทช. ผนึกความร่วมมือกับ มศว จัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการให้บริการด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ออมสิน ร่วมมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ-เครือข่ายองค์กรชั้นนำ 14 แห่ง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ออมสิน แสดงเจตนารมณ์รักษาทรัพยากร ธรรมชาติ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเครือข่ายองค์กรชั้นนำ 14 แห่ง ตั้งเป้าอนุรักษ์ป่าคู่ขนานกับงานพัฒนาชุมชน นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแสดงเจตนาร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ภปค. ยัน พ.ร.บ.คุมโฆษณาน้ำเมามาถูกทาง ช่วยลดผลกระทบสุขภาพ สังคม

ภปค. ยัน พ.ร.บ.คุมโฆษณาน้ำเมามาถูกทาง ช่วยลดผลกระทบสุขภาพ สังคม ยกความเห็นองค์การอนามัยโลก-นักวิชาการนานาชาติ การันตี ลั่นหากแก้ไขต้องทำให้เข็มแข็งปิดช่องว่างทุนใหญ่เลี่ยงกฎหมาย ชงเข้มห้ามโฆษณาตราเสมื …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“โซนิค วิชั่น” ฉลอง26ปี ผู้นำเครื่องเสียงนำเข้าพรีเมียมอันดับหนึ่งไทย รุกเปิดตัวแบรนด์ “iFi Audio”

“โซนิค วิชั่น” ฉลองปีที่ 26 ผู้นำอาณาจักรเครื่องเสียงนำเข้าพรีเมียมอันดับหนึ่งของไทย เปิดตัวแบรนด์ “iFi Audio” อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเสียง มิติใหม่แห่งการยกระดับคุณภาพการฟังสู่ไฮเอนด์ออดิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]