Daily Archive: สิงหาคม 20, 2023

พม. “พร้อมหนุนเสริม อพม. เข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่”

กระทรวง พม. “พร้อมหนุนเสริม อพม. เข้าถึงกลุ่มเปราะบางในพื้นที่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]